Изчисляване на бюджет за възнаграждение с информация за основно възнаграждение и стаж по специалността

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 19 януари 2021 893 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за мениджъри и предприятия, които искат да изчислят колко ще бъде общият разход (бюджетът за възнаграждение) за договореното основно трудово възнаграждение и допълнителното възнаграждение за трудов стаж по специалността за управляващ, който няма други допълнителни възнаграждения.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на общия разход за възнаграждение (бюджета за възнаграждение) на управляващ, когато предприятието дължи договореното с него основно възнаграждение и допълнително възнаграждение за стажа на управляващия по специалността.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 36 думи;

скрито платено съдържание: 15 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 165 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 101 думи;