Изчисляване на данък върху доходите от наем, когато наемодателят е с ТЕЛК

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 18 февруари 2021 1054 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за физически лица с 50 и повече процента трайна неработоспособност ( ТЕЛК), които отдават свои имоти или имущество под наем, както и за техните наематели – юридически лица, за да се изчисли дължимият от физическите лица данък върху доходите.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на дължимия от физическите лица – наемодатели данък върху доходите от наем, когато те са с 50 и повече процента ТЕЛК, както и свързаното с това данъчно облекчение.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 26 думи;

скрито платено съдържание: 45 думи;

  1. скрито платено съдържание: 32 думи;
  2. скрито платено съдържание: 36 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 294 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 349 думи;