Изчисляване на данък върху доходите от наем на физическо лице при уговорен нетен наем, когато наемател е юридическо лице

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 18 февруари 2021 1051 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за физически лица, които отдават свои имоти или имущество под наем, както и за техните наематели – юридически лица, за да се изчисли дължимият от физическите лица данък върху доходите при уговорен нетен наем (чиста сума за получаване) и брутният (общият) разход на наемателя по договора за наем.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на дължимия от физическите лица – наемодатели данък върху доходите при уговорен нетен наем, както и общия разход на наемателя по договора за наем, който представлява и общия доход на лицето (в т.ч. данъци и нетна сума) по този договор.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 44 думи;

  1. скрито платено съдържание: 24 думи;
  2. скрито платено съдържание: 35 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 119 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 237 думи;