Изчисляване на данък върху доходите от наем на физическо лице, получен в 4-то тримесечие, когато наемател е юридическо лице

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 18 февруари 2021 929 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за физически лица, които отдават свои имоти или имущество под наем, както и за техните наематели – юридически лица, за да се изчисли дължимият от физическите лица данък върху доходите, когато наемът е изплатен през 4-то тримесечие на годината.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на дължимия от физическите лица – наемодатели данък върху доходите от наем, получен в 4-то тримесечие, когато наемател е юридическо лице.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 38 думи;

скрито платено съдържание: 39 думи;

  1. скрито платено съдържание: 14 думи;
  2. скрито платено съдържание: 28 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 142 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 335 думи;