Изчисляване на основно възнаграждение при договорено нетно възнаграждение

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 25 януари 2021 897 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво основно възнаграждение да впишат при изготвянето на ДУК с управляващ, когато е договорено неговото нетно възнаграждение, без да има зачетен стаж по специалността.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение чрез договореното нетно възнаграждение между предприятието и управляващия.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 21 думи;

скрито платено съдържание: 19 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 187 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 132 думи;