Изчисляване на трудов стаж на служител при пълен работен ден

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 5 март 2021 1227 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти и за служители, работещи по трудов договор на пълен работен ден, които искат да изчислят колко ще бъде трудовият им стаж за определен период.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на трудов стаж на служител, когато той работи на пълен работен ден.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 33 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 99 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 25 думи;