Дължима лихва за недостатъчни месечни авансови вноски на дружество

Иван Георгиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 22 юни 2021 968 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри, счетоводители и финансови директори, които искат да изчислят каква ще бъде дължимата лихва, когато сумата на месечните авансови вноски за корпоративен данък през годината е била по-малка от 83,33% спрямо декларирания за същата година корпоративен данък.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора при определянето на дължимата лихва, когато дружеството е направило недостатъчни месечни авансови вноски спрямо дължимия корпоративен данък, както и да покаже сумата, периода и лихвения процент, от които се изчислява лихвеното задължение.

Фактическа обстановка

През 2019 г. АЛФА ЕООД, съгласно ЗКПО, е длъжно да прави месечни авансови вноски. За същата година дружеството е декларирало и внесло авансови вноски в общ размер на 80 000 лв. След приключването на финансовата 2019 г. декларираният корпоративен данък се оказва 100 000 лв.

Трябва да се определи:

            а) сумата на внесените авансови вноски представлява ли по-малко от 83,33% от декларирания годишен корпоративен данък, и ако представлява – с колко;

            б) върху каква сума ще се начисли дължимата лихва;

            в) за какъв период ще се начисли дължимата лихва;

            г) какъв е размерът на дължимата лихва вследствие на недостатъчно платените авансови вноски.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 177 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 172 думи;