Дължима лихва за недостатъчни авансови вноски на новоучредено дружество в резултат на преобразуване

Иван Георгиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 22 юни 2021 800 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри, счетоводители и финансови директори, които искат да изчислят каква ще бъде дължимата лихва за новоучредено дружество в резултат на преобразуване от друго търговско дружество, когато сумата на тримесечните авансови вноски за корпоративен данък през годината са били по-малко от 62,5% спрямо декларирания за същата година корпоративен данък.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора при определянето на дължимата лихва, когато дружеството е направило недостатъчни авансови вноски спрямо дължимия корпоративен данък, както и да покаже сумата, периода и лихвения процент, от които се изчислява лихвеното задължение.

Фактическа обстановка

През май 2019 г. АЛФА ЕООД е новоучредено дружество в резултат на преобразуване от друго търговско дружество. Съгласно ЗКПО то е длъжно да прави тримесечни авансови вноски. За същата година дружеството е декларирало и внесло авансови вноски в общ размер на 5 000 лв. След приключването на финансовата 2019 г. декларираният корпоративен данък се оказва 10 000 лв.

Трябва да се определи:

            а) сумата на внесените авансови вноски представлява ли по-малко от 62,5% от декларирания годишен корпоративен данък и ако представлява – с колко;

            б) върху каква сума ще се начисли дължимата лихва;

            в) за какъв период ще се начисли дължимата лихва;

            г) какъв е размерът на дължимата лихва вследствие на недостатъчно платените авансови вноски.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 242 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 194 думи;