Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато лицето издържа деца

актуално 21 юни 2021 1011 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти, които желаят да изчислят размера на максималната удръжка от възнаграждението на служител по запор, наложен от частен съдебен изпълнител (запор по ГПК) за задължение към доставчик, когато лицето издържа деца.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на максималния размер на удръжката от заплата на служител по запор за задължение към доставчик, съгласно ГПК, когато лицето издържа деца.

Фактическа обстановка

За месец януари 2021 г. служител получава нетно трудово възнаграждение в размер на 1 500 лв.

Във връзка с непогасени задължения към топлофикация през месец декември 2020 г. срещу лицето е образувано изпълнително дело при ЧСИ. През януари 2021 г. работодателят на лицето е получил съобщение, с което се налага запор върху възнаграждението му с цел събиране на дължимите по изпълнителното дело суми. Служителят има две непълнолетни деца, за които се грижи и издържа.

Трябва да се изчисли какъв е максималният размер на удръжката, която работодателят следва да направи от възнаграждението на служителя и да преведе на ЧСИ, както и какъв е размерът на сумата, която трябва да се изплати на служителя.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 132 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 253 думи;