Максимална удръжка от заплата по запор за издръжка, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка и е ползван болничен през месеца

актуално 21 юни 2021 1430 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти, които желаят да изчислят размера на максималната удръжка от възнаграждението на служител по запор за издръжка, наложен от частен съдебен изпълнител (запор по ГПК), когато върху възнаграждението на лицето има наложен предходен запор за издръжка и то е използвало през месеца болничен за сметка на работодателя.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на максималния размер на удръжката от заплата на служител по запор за издръжка, съгласно ГПК, когато върху възнаграждението на лицето има наложен предходен запор за издръжка и същото е ползвало през месеца болничен за сметка на работодателя.

Фактическа обстановка

За месец декември 2020 г. служител получава нетно трудово възнаграждение в размер на 650 лв. Поради заболяване той е използвал болничен за три дни. За този период работодателят му е изплатил и обезщетение за временна неработоспособност в размер на 88 лв.

Считано от март 2019 г., върху трудовото възнаграждение на лицето има наложен запор за текуща издръжка на първата му съпруга – в размер на 200 лв. месечно.

През месец ноември 2020 г. срещу служителя е образувано изпълнително дело при ЧСИ във връзка с непогасени задължения за издръжка на детето му от втория брак – в размер на 250 лв. месечно. През декември 2020 г. работодателят на лицето е получил съобщение, с което се налага запор върху възнаграждението му с цел събиране на дължимите по изпълнителното дело суми.

Трябва да се изчисли какъв е максималният размер на удръжката, която работодателят трябва да направи от възнаграждението на служителя и да преведе на частните съдебни изпълнители по двата запора, както и какъв е размерът на сумата, която следва да се изплати на служителя.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 165 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 275 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 177 думи;