Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка, издържа свои деца и е ползван болничен през месеца

актуално 21 юни 2021 954 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти, които желаят да изчислят размера на максималната удръжка от възнаграждението на служител по запор, наложен от частен съдебен изпълнител (запор по ГПК) за задължение към кредитор, когато върху възнаграждението на лицето има наложен предходен запор за издръжка, издържа свои деца и е използвало през месеца болничен за сметка на работодателя.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на максималния размер на удръжката от заплата на служител по запор за задължение към кредитор, съгласно ГПК, когато върху възнаграждението на лицето има наложен предходен запор за издръжка, издържа свои деца и същото е ползвало през месеца болничен за сметка на работодателя.

Фактическа обстановка

За месец януари 2021 г. служител получава нетно трудово възнаграждение в размер на 1 500 лв. Поради заболяване той е използвал болнични два пъти по три дни. За този период работодателят му изплаща и обезщетение за временна неработоспособност в размер на 433 лв.

Върху трудовото възнаграждение на служителя, считано от месец септември 2020 г., има наложен запор за текуща издръжка на бившата му съпруга в размер на 250 лв. месечно.

Във връзка с непогасен ипотечен кредит срещу служителя е образувано изпълнително дело при ЧСИ през месец декември 2020 г. През януари 2021 г. работодателят на лицето е получил съобщение, с което се налага запор върху възнаграждението му с цел събиране на дължимите по изпълнителното дело суми.

Служителят има две деца от прекратения си брак, за които се грижи и издържа.

Трябва да се изчисли какъв е максималният размер на удръжката, която работодателят следва да направи от възнаграждението на служителя и да преведе на частните съдебни изпълнители по двата запора, както и какъв е размерът на сумата, която трябва да се изплати на служителя.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 156 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 271 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 194 думи;