Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка

актуално 21 юни 2021 1337 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти, които желаят да изчислят размера на максималната удръжка от възнаграждението на служител по запор, наложен от частен съдебен изпълнител (запор по ГПК) за задължение към кредитор, когато върху възнаграждението на лицето има наложен предходен запор за издръжка.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на максималния размер на удръжката от заплата на служител по запор за задължение към кредитор, съгласно ГПК, когато върху възнаграждението на лицето има наложен предходен запор за издръжка.

Фактическа обстановка

За месец ноември 2020 г. служител получава нетно трудово възнаграждение в размер на 1 000 лв.

Считано от януари 2020 г., върху трудовото възнаграждение на лицето има наложен запор за текуща издръжка на детето от прекратения му брак – в размер на 300 лв. месечно.

През месец октомври 2020 г. срещу служителя е образувано изпълнително дело при ЧСИ във връзка с непогасен заем в размер на 25 000 лв. През ноември 2020 г. работодателят на лицето получава съобщение от ЧСИ, с което върху възнаграждението на служителя се налага запор с цел събиране на дължимите по изпълнителното дело суми.

Трябва да се изчисли какъв е максималният размер на удръжката, която работодателят следва да направи от възнаграждението на служителя и да преведе на частните съдебни изпълнители по двата запора, както и какъв е размерът на сумата, която трябва да се изплати на служителя.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 146 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 416 думи;