Максимална удръжка от заплата по запор съгласно ГПК

актуално 18 юни 2021 1090 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти, които желаят да изчислят размера на максималната удръжка от възнаграждението на служител по запор, наложен от частен съдебен изпълнител (запор по ГПК) за задължение към доставчик.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на максималния размер на удръжката от заплата на служител по запор за задължение към доставчик съгласно ГПК.

Фактическа обстановка

За месец януари 2021 г. служител получава нетно трудово възнаграждение в размер на 900 лв.

Във връзка с непогасени задължения към топлофикация през месец декември 2020 г. срещу лицето е образувано изпълнително дело при ЧСИ. През януари 2021 г. работодателят на лицето е получил съобщение, с което се налага запор върху възнаграждението му с цел събиране на дължимите по изпълнителното дело суми.

Трябва да се изчисли какъв е максималният размер на удръжката, която работодателят следва да направи от възнаграждението на служителя и да преведе на ЧСИ, както и какъв е размерът на сумата, която трябва да се изплати на служителя. Лицето няма деца, за които да се грижи.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 115 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 327 думи;