Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, при задължение за текуща издръжка

актуално 21 юни 2021 1091 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти, които желаят да изчислят размера на максималната удръжка от възнаграждението на служител по запор, наложен от частен съдебен изпълнител (запор по ГПК) за текуща издръжка.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на максималния размер на удръжката от заплата на служител по запор, съгласно ГПК, за текуща издръжка.

Фактическа обстановка

За месец януари 2021 г. служител получава нетно трудово възнаграждение в размер на 700 лв.

Във връзка със задължение за текуща издръжка на дете, в размер на 300 лв. месечно, през месец декември 2020 г. срещу лицето е образувано изпълнително дело при ЧСИ. През януари 2021 г. работодателят на лицето е получил съобщение, с което се налага запор върху възнаграждението му с цел събиране на дължимите по изпълнителното дело суми.

Трябва да се изчисли какъв е максималният размер на удръжката, която работодателят следва да направи от възнаграждението на служителя и да преведе на ЧСИ, както и какъв е размерът на сумата, която трябва да се изплати на служителя.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 142 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 342 думи;