Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица

Иван Георгиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 5 май 2021 1337 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри и счетоводители, които искат да изчислят какъв трябва бъде размерът на идеалната или минималната месечна авансова вноска за корпоративен данък за съответната година.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване размера на  месечните идеални и минимални авансови вноски при конкретен размер на прогнозираната годишна данъчна печалба за търговско дружество и други юридически лица, които извършват търговска дейност.

Фактическа обстановка

През 2019 г. АЛФА ООД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 7 252 000 лв. и съгласно ЗКПО през 2020 г. дружеството ще трябва да прави месечни авансови за корпоративен данък. Прогнозираната данъчна печалба за 2020 г. е в размер на 650 000 лв.

Трябва да се изчисли какъв е размерът на идеалните и минималните месечни авансови вноски, които трябва да се направят през месеците, така че, съгласно ЗКПО, годишният корпоративен данък да не надвишава с повече от 20% сумата на направените месечни авансови вноски.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 168 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 163 думи;