Изчисляване на минимален осигурителен доход при непълен работен ден и законоустановено работно време от 7 часа

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 4 март 2021 1011 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ специалисти, които искат да изчислят минималния осигурителен доход за месец на служител, работещ по трудов договор на непълно работно време от 4 часа на ден, при законоустановено работно време от 7 часа. Чрез това изчисление ще се избегне рискът възнаграждението на лицето, върху което то ще бъде осигурено, да се окаже по-ниско от минималния осигурителен доход, върху който то трябва да бъде осигурено.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на минимален осигурителен доход на служител, когато работи на непълно работно време от 4 часа на ден, при законоустановено работно време от 7 часа.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 39 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 75 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 67 думи;