Изчисляване на брой календарни дни според въведени начална дата и крайна дата

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 април 2021 1682 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ специалисти, които искат да проверят колко календарни дни има в периода на молба за отпуск.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за проверка на броя на календарните дни в молба за отпуск между начална и крайна дата.

Фактическа обстановка

Служителките, които са бременни, имат право на отпуск за 410 календарни дни, които дни се разделят на две части. Първата част се разрешава от лекари и лечебни заведения – с издаването на болнични листове за общо 135 календарни дни (45 дни преди раждането и 90 дни след раждането), а втората част се разрешава от работодателя – с издаване на заповед за разрешаване на отпуск от 136-ия до 410-ия ден, за общо 275 календарни дни.

скрито платено съдържание: 45 думи;

скрито платено съдържание: 20 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 50 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 17 думи;