Изчисляване на нетно възнаграждение на самоосигуряващо се лице за положен личен труд в дружество, чрез което то не се осигурява

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 февруари 2021 1194 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на нетното им възнаграждение за положен личен труд в предприятие, чрез което те не се осигуряват.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на нетното възнаграждение за полученото възнаграждение от самоосигуряващото се лице от гледна точка на предприятието, което го изплаща и чрез което лицето не се осигурява.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 59 думи;

скрито платено съдържание: 25 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 340 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 195 думи;