Изчисляване на нетно възнаграждение по граждански договор при определен бюджет за хонорар

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 19 януари 2021 1471 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за изпълнители по граждански договори, които желаят да знаят колко ще бъде нетното (чистото) им възнаграждение по граждански договор при конкретно определен бюджет за хонорар (общо разходи за възложителя).

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на нетно възнаграждение по граждански договор, когато възнаграждението на изпълнителя по граждански договор се определя според заработения бюджет за хонорар.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 31 думи;

скрито платено съдържание: 32 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 130 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 69 думи;