Изчисляване размера на обезщетение за неизползван платен отпуск (обезщетение по чл.224 от КТ)

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 април 2021 2703 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти и служители, които искат да изчислят размера на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовия договор.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване размера на обезщетението за неизползван платен отпуск чрез броя дни неизползван отпуск в рамките на непълна календарна година, когато служителят е ползвал част от своя платен годишен отпуск в този период и освен това има неизползван платен отпуск от предходни години.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 73 думи;

скрито платено съдържание: 22 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 273 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 47 думи;