Изчисляване на общ трудов стаж на работник или служител за период

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 25 март 2021 1266 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти и служители, които искат да си изчислят колко общо трудов стаж имат на определена позиция, за определен период, при различни работодатели.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на общия трудов стаж за определен период на един служител, когато е работил при повече от един работодател – най-често за целите на определянето на стажа по определена специалност, съгласно който се изплаща класът за прослужено време.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 31 думи;

скрито платено съдържание: 41 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 83 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 25 думи;