Изчисляване на осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице, което има много нисък доход от трудова дейност

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 юни 2021 898 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски, когато ще се осигуряват на постоянен средномесечен осигурителен доход, без значение от реално получения по трудова дейност, и не искат да се включва рискът „Общо заболяване и майчинство“. През съответния месец лицата са получили много нисък доход от трудова дейност.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски чрез средномесечния осигурителен доход.

Фактическа обстановка

Самоосигуряващо се лице със свободна професия получава за месец януари 2021 г. 200 лв. доход от трудова дейност и не се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“. Лицето иска всеки месец да внася равни суми за осигурителни вноски, затова изчислява, че средно на година очаква да получава около 16 000 лв. доход от трудова дейност. Това означава, че средномесечният му осигурителен доход е 1 000 лв. (16 000 лв. / 12 мес. = 1 333,33 лв. – 25% от 1 333,33 лв. = 1 000 лв.) По този начин се компенсират месеците, в които по една или друга причина лицето получава по-нисък или по-висок средномесечен доход от този през останалите месеци.

Трябва да се изчисли размерът на осигурителните вноски.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 119 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 167 думи;