Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец

Иван Георгиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация 23 ноември 2020 809 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри и счетоводители, които искат да изчислят какъв трябва бъде размерът, с който следва да увеличат или намалят идеалната или минималната месечна авансова вноска за корпоративен данък за съответната година.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване промяната в размера на месечните авансови вноски при промяна в размера на прогнозираната годишна данъчна печалба за едноличен търговец.

Фактическа обстановка

През 2019 г. ЕТ АЛФА – Иван Иванов е реализирал нетни приходи от продажби в размер на 7 252 000 лв. Съгласно ЗКПО през 2020 г. търговецът ще трябва да прави месечни авансови за корпоративен данък. Прогнозираната данъчна печалба за 2020 г. е в размер на 650 000 лв. При така прогнозираната печалба дължимият корпоративен данък ще е в размер на 97 500 лв., което означава, че размерът на идеалната месечна авансова вноска е 8 125 лв. (97 500 лв., разделено на 12 авансови вноски). За първите осем месеца на годината, съответно до 15-о число на всеки месец, търговецът внася по 8 125 лв. През септември той прави преглед на финансовия резултат и прогнозира, че ще реализира по-висока годишна данъчна печалба, а именно в размер на 880 000 лв.

Трябва да се изчисли каква ще е промяната на идеалната и минималната месечна авансова вноска, която трябва да се направи през оставащите месеци, така че да не се стигне до начисляване на лихва за по-малко внесени авансови вноски за корпоративен данък.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 351 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 185 думи;