Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

Иван Георгиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация 23 ноември 2020 845 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри и счетоводители, които искат да изчислят какъв трябва бъде размерът, с който следва да увеличат или намалят идеалната или минималната тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за съответната година.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване промяната в размера на тримесечните авансови вноски при промяна в размера на прогнозираната годишна данъчна печалба за търговско дружество или други юридически лица, които извършват търговска дейност.

Фактическа обстановка

През 2019 г. АЛФА ООД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 720 000 лв. Съгласно ЗКПО през 2020 г. дружеството ще трябва да прави тримесечни авансови вноски за корпоративен данък. Прогнозираната данъчна печалба за 2020 г. е в размер на 50 000 лв.

скрито платено съдържание: 96 думи;

Трябва да се изчисли каква ще е промяната на идеалната и минималната тримесечна авансова вноска, която трябва да се направи през месец декември, така че да не се стигне до начисляване на лихва за по-малко внесени авансови вноски за корпоративен данък.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 308 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 180 думи;