Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец

Иван Георгиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 5 май 2021 1162 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри и счетоводители, които искат да изчислят какъв трябва бъде размерът на идеалната или минималната тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за съответната година.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване размера на  тримесечните идеални и минимални авансови вноски при конкретен размер на прогнозираната годишна данъчна печалба за Едноличен Търговец.

Фактическа обстановка

През 2019 г. ЕТ АЛФА – Иван Иванов е реализирал нетни приходи от продажби в размер на 720 000 лв. и съгласно ЗКПО през 2020 г. търговецът ще трябва да прави тримесечни авансови за корпоративен данък. Прогнозираната данъчна печалба за 2020 г. е в размер на 50 000 лв.

Трябва да се изчисли какъв е размерът на идеалните и минималните тримесечни авансови вноски, които трябва да се направят през месеците април, юли и декември, така че, съгласно ЗКПО, 75% от годишния корпоративен данък да не надвишава с повече от 20% сумата на направените тримесечни авансови вноски.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 167 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 162 думи;