Изчисляване на трудов стаж при непълен работен ден, който не е по-къс от половината от законоустановения работен ден

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 5 март 2021 1025 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти и за служители, работещи по трудов договор на непълен работен ден, които искат да изчислят колко ще бъде трудовият им стаж за определен период, в случай че работният им ден не е по-къс от половината от законоустановеното за длъжността им работно време.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на трудов стаж на служител, когато той работи на непълен работен ден, но работното му време не е по-късо от половината от законоустановеното за длъжността му работно време.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 32 думи;

скрито платено съдържание: 22 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 108 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 75 думи;