Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?

чака актуализация версия: 15 март 2023 1492 уникалност: 79.6%

Фактическа обстановка

На 5.01.2019 г. Дружество закупува товарен бус на стойност 50 000 лв. без ДДС. При покупката на автомобила е ползван пълен данъчен кредит. На 31.01.2019 г. километражът на автомобила отчита 3 000 км, от които са документирани с пътни листа само 1 800 км за дейността на Дружеството. Разходите, свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобила за отчетния месец, възлизат на стойност 1 800 лв. без ДДС, като за тях е ползван пълен данъчен кредит.

Въпроси

Трябва ли дружество да направи корекция на ползван данъчен кредит за закупен автомобил в края на месеца, и ако трябва – на каква стойност ще бъде тази корекция?

Становище

скрито платено съдържание: 458 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;