Как се отчита апортна вноска на актив, чиято пазарна оценка е по-висока от балансовата му стойност?

актуална версия версия: 4 април 2023 1541 уникалност: 83.5%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, решава да направи апорт на сграда в Дружество 2. Балансовата стойност на сградата е 150 000 лв., като оценката от оценителите към Агенцията по вписванията е в размер на 200 000 лв. Дружество 1 придобива дялове в Дружество 2 на стойност 200 000 лв. Към момента на апорта Дружество 2 не е регистрирано по ЗДДС.

Въпроси

Как се отчита разлика между балансова стойност и размер на получени дялове при апорт?

Какви счетоводни записвания извършват дружества при апортна вноска на актив?

Становище

скрито платено съдържание: 265 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 22 думи;