Как се признават разходи за дългосрочна командировка в ЕС?

актуална версия версия: 17 октомври 2019 751 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Българско дружество, което е регистрирано по ЗДДС, извършва продажба на машина към немско дружество, регистрирано за ДДС цели в Германия. Във връзка с инсталацията и привеждането на машината в експлоатация, българското дружество трябва да командирова свой служител в Германия за период от 100 дни. Командировката е с право на:

  • Пътни – в размер на 250 евро за самолетен билет, който е за отиване и връщане (с икономична класа);
  • Дневни – в размер на 60 евро на ден (общо за цялата командировка – 6 000 евро);
  • Квартирни – в размер на 90 евро на вечер (общо за цялата командировка – 8 910 евро).

Въпроси

Каква част от разходите за дългосрочна командировка в ЕС могат да бъдат признати за данъчни цели?

Становище

скрито платено съдържание: 356 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 25 думи;