Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 21 март 2023 2222 уникалност: 80.3%

Фактическа обстановка

Дружество командирова в страната свой служител през декември 2019 г. След като командировката приключва, лицето представя в срок Авансов отчет с надлежно приложени към него разходооправдателни документи за квартирни (200 лв.), пътни (100 лв.) и дневни пари, съгласно Заповед за командировка (80 лв. за 4 дни). Командированото лице е платило в брой всички разходи, свързани с командировката, и съгласно Авансов отчет следва да получи от работодателя си 380 лв. Към 31.12.2019 г. дължимата сума по Авансовия отчет все още не е изплатена на служителя.

Въпроси

Трябва ли дружество, неизплатило командировъчни на свой служител към края на текущата година, да увеличи счетоводния си финансов резултат за данъчни цели със съответната сума?

Становище

скрито платено съдържание: 272 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;