Какво е третирането на вноски за допълнително доброволно осигуряване на управител, който е самоосигуряващо се лице?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 7 март 2023 1436 уникалност: 92.5%

Фактическа обстановка

Едноличният собственик на дружество е самоосигуряващо се лице, което полага личен труд като управител, за което получава месечно възнаграждение в размер на 610 лв. Осигуровките са за негова сметка и данъкът се удържа месечно от възнаграждението му. В дружеството няма други служители.

Собственикът иска да прави допълнителни вноски за допълнително доброволно осигуряване, чиято месечна премия е 60 лв.

Въпроси

Може ли месечната премия на управител, който е самоосигуряващо се лице, да бъде изплащана чрез дружеството, и признат разход ли ще бъде това за данъчни цели?

Становище

скрито платено съдържание: 301 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;