Времето по майчинство признава ли се при изчисляване на процент за трудов стаж и професионален опит?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 1529 уникалност: 89.5%

Фактическа обстановка

Служителка се връща на работа след двегодишен отпуск по майчинство.

Въпроси

Времето по майчинство признава ли се при изчисляване на процент за трудов стаж и професионален опит?

Становище

скрито платено съдържание: 134 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;