Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 ноември 2022 499 уникалност: 100%

Отпускът е предназначен за ползване от работник или служител след отпуските за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – в случаите на осиновяване.

скрито платено съдържание: 65 думи;

Времето на отпуска се признава за трудов и осигурителен стаж. Работодателят не дължи възнаграждение за този отпуск.