Основен платен годишен отпуск

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 април 2021 3888 уникалност: 100%

Основният платен годишен отпуск е право на всеки един работник и служител. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни за една календарна година. За служители и работници, ненавършили 18 години, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 26 работни дни за една календарна година, включително и за годината, в която навършват 18 години. За лицата с трайно намалена работоспособност с 50 и над 50%, удостоверена с Решение на ТЕЛК, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 26 работни дни за една календарна година – за периода на валидност на ТЕЛК решението.

Например, ако служител има ТЕЛК решение за намалена работоспособност с 50%, със срок на валидност до 30.06.2020 г., тогава той ще има право на 26 работни дни за една календарна година, но само за част от годината, и съответно – пропорционално от месец януари 2020 г. до месец юни 2020 г. (включително) ще има право на 13 работни дни платен отпуск, а през останалата половина от годината ще има право на 20 работни дни за една календарна година, които пропорционално за половин година са 10 работни дни.