Платени отпуски за обучение

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 юли 2022 1094 уникалност: 100%

Платените отпуски за обучение са предназначени за работници и служители, които учат в средно или висше училище, със задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение. Те могат да се ползват в следните случаи:

  1. Платен отпуск за провеждане на обучение и полагане на изпити в размер на 25 работни дни – отпускът се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той може да се ползва наведнъж или на части за всяка учебна година. Отпускът не се предоставя в случаите на повтаряне на учебна година по неуважителни причини;
скрито платено съдържание: 102 думи;