Права на работника/служителя по трудов договор:

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 1164 уникалност: 100%
  • При точно изпълнение на посочените в индивидуалния договор и в длъжностната характеристика задължения работникът/служителят има право да получава месечно основно трудово възнаграждение според уговореното между двете страни в индивидуалния трудов договор;
скрито платено съдържание: 71 думи;