Разлики между гражданските отпуски и платения годишен отпуск

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 януари 2021 1218 уникалност: 100%

Гражданските отпуски се различават от платения годишен отпуск, както следва:

  1. скрито платено съдържание: 90 думи;
  2. Гражданските отпуски не са в пряка връзка пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя при съответния работодател, за разлика от платения годишен отпуск;
  3. Продължителността на гражданските отпуски е в зависимост единствено от възникналото събитие, за което се отнасят, и служителите и работниците не могат да променят това, за разлика от платения годишен отпуск, при който служителите и работниците сами избират продължителността на отпуска;
  4. Работниците и служителите не могат да отлагат ползването на граждански отпуски, за разлика от платения годишен отпуск;
  5. При неизползването на граждански отпуски те не могат да бъдат изплатени под формата на обезщетение при прекратяване трудовия договор на работника или служителя.