Уведомяване за правото на отпуск след края на годината до 31 януари

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 май 2022 1300 уникалност: 100%

В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който работникът или служителят има право да ползва през календарната година, включително и за отложения или неизползван от предходни календарни години. Например до 31.01.2022 г. всички работодатели са длъжни да уведомят работниците и служителите за прехвърления им отпуск от 2020 и 2021 г., както и за полагаемия им отпуск общо за 2022 г.

Има два начина за уведомяване.

скрито платено съдържание: 80 думи;

В практиката за момента при неизпълнение на това задължение на работодателя от Инспекция по труда при проверка издават задължителни предписания и дават срок, в който работодателят да изпълни задължението си и да уведоми всички служители. В случай че работодателят не изпълни задължителните предписания, то тогава той подлежи на предвидените в Кодекса на труда санкции.