Времетраене, Прекъсване и Прекратяване на осигуряването

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 април 2023 1070 уникалност: 100%

Полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване ( ДОО). Упражняването на съответна трудова дейност е в основата на осигуряването на работниците или служителите за част или за всички покрити от ДОО социални рискове.

Важно е да се отбележи, че осигуряването стартира от деня на започване на работата по съответното правоотношение (трудово, без трудово, служебно, възникнало в резултат на избор или на основание специален закон, др.)

скрито платено съдържание: 34 думи;

.

скрито платено съдържание: 258 думи;