Задължения за работника или служителя във връзка с трудовата книжка

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 607 уникалност: 100%

Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.

Работникът или служителят е длъжен да представи трудовата си книжка при постъпване на работа. Задължението отпада единствено когато работникът или служителят постъпва на работа за първи път и е удостоверил това с писмена декларация.

скрито платено съдържание: 69 думи;