Последен работен ден при прекратяване на безсрочен трудов договор, изтичащ в почивен ден

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 20 август 2021 2430 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за служители, назначени на безсрочен трудов договор, когато искат да разберат кога ще бъде последният им работен ден при подадено от тях предизвестие за прекратяване на договора, в случай че предизвестието изтича в почивен ден.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на последния работен ден на служител при подадено от него предизвестие за прекратяване на безсрочен трудов договор, когато предизвестието изтича в почивен ден.

Фактическа обстановка

Служител, който е назначен на безсрочен трудов договор в дружество, подава предизвестие за прекратяване на трудовото му правоотношение на 18.03.2021 г. В трудовия му договор е записано, че срокът на предизвестие е 30 дни, а в конкретния случай изтича в почивен ден.

Трябва да се изчисли:

            а) кога ще бъде последният работен ден за служителя в дружеството;

            б) коя ще бъде датата на прекратяване на трудовото правоотношение (първият ден, в който служителят няма да бъде на работа).

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 90 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 118 думи;