Последен работен ден при прекратяване на безсрочен трудов договор

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 20 август 2021 984 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за служители, назначени на безсрочен трудов договор, когато искат да разберат кога ще бъде последният им работен ден при подадено от тях предизвестие за прекратяване на договора.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на последния работен ден на служител при подадено от него предизвестие за прекратяване на безсрочен трудов договор.

Фактическа обстановка

Служител, който е назначен по безсрочен трудов договор в дружество, подава предизвестие за прекратяване на трудовото му правоотношение на 15.03.2021 г. В трудовия му договор е записано, че срокът на предизвестие е един месец.

Трябва да се изчисли:

            а) кога ще бъде последният работен ден за служителя в дружеството;

            б) коя ще бъде датата на прекратяване на трудовото правоотношение (първият ден, в който служителят няма да бъде на работа).

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 87 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 48 думи;