Изчисляване на бонус към определено основно възнаграждение и зачетен стаж, така че да се достигне определен бюджет за възнаграждение

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 20 януари 2021 888 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво допълнително възнаграждение (допълнителна заработка, бонус или премия) трябва да добавят към основното възнаграждение за месеца, когато има зачетен стаж по специалността, но бюджетът за възнаграждение (общият разход за предприятието) не трябва да надхвърля определен размер.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на допълнителното възнаграждение в рамките на определения бюджет за възнаграждение, като се отчете, че във възнаграждението на лицето трябва да се отрази зачетеният стаж по специалността.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 59 думи;

скрито платено съдържание: 38 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 174 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 106 думи;