Изчисляване на бруто при уговорено нето, като изпълнителят е осигурен и хонорарът се изплаща в 4-то тримесечие

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 19 януари 2021 1323 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти, които искат да изчислят размера на брутната сума по сметка, която се вписва на ред 1 в сметката за изплатени суми по граждански договор – когато е договорен нетен хонорар, изпълнителят по договора е осигурен и по трудов договор, а хонорарът е изплатен през 4-то тримесечие на годината.

В този случай калкулаторът ще изчисли брутния размер на хонорара, от който да се приспаднат нормативно признатите разходи (НПР), осигуровките и данъкът, за да се стигне до нетния хонорар, който изпълнителят по договора се е уговорил да получи.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 47 думи;

скрито платено съдържание: 20 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 230 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 117 думи;