Изчисляване на основна заплата по бюджет, трудов стаж и без здравно осигуряване (чужденец)

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 15 януари 2021 1245 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят каква основна заплата да впишат при изготвянето на трудовия договор със служител, който е чужденец, и когато е определен бюджет за неговото възнаграждение (общ разход за работодателя), в който трябва да се включи зачетен стаж по специалността, без да се начисляват здравни осигуровки.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение в рамките на определения бюджет за възнаграждение, като се отчете, че в заплатата на лицето трябва да се отрази зачетеният стаж по специалността и фактът, че за лицето не се дължат здравни осигуровки.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 38 думи;

скрито платено съдържание: 33 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 155 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 147 думи;