Изчисляване на основна заплата за трудов договор с ежемесечен брутен бонус и зачетен трудов стаж по специалността

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2021 1528 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато трябва да бъде изчислен размерът на основната заплата, когато е уговорено нетно възнаграждение, което се формира както от основна заплата и включен стаж за прослужено време, така и на базата на ежемесечен брутен бонус за постигнати резултати.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора при по-сложни изчисления от гледна точка на експертите по обработка на заплати и личен състав.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 86 думи;

скрито платено съдържание: 24 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 427 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 132 думи;