Изчисляване на основно възнаграждение по определен бюджет за възнаграждение, със зачетен стаж по специалността и без здравно осигуряване (лицето е чужденец)

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 22 януари 2021 804 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво основно възнаграждение да впишат при изготвянето на ДУК с управляващ, който е чужденец, и когато е определен бюджет за неговото възнаграждение (общ разход за предприятието), в който трябва да се включи зачетен стаж по специалността, без да се начисляват здравни осигуровки.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение в рамките на определения бюджет за възнаграждение, като се отчете, че във възнаграждението на лицето трябва да се отрази зачетеният стаж по специалността и фактът, че за лицето не се дължат здравни осигуровки.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 38 думи;

скрито платено съдържание: 36 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 153 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 146 думи;