Изчисляване на основно възнаграждение при определен бюджет за възнаграждение, зачетен стаж и решение на ТЕЛК

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 22 януари 2021 889 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво основно възнаграждение да впишат при изготвянето на ДУК с управляващ, когато е определен бюджет за неговото възнаграждение (общ разход за предприятието), в който трябва да се включи зачетен стаж по специалността и да се отчете, че лицето има над 50% трайно намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение в рамките на определения бюджет за възнаграждение, като се отчете, че във възнаграждението му трябва да се отрази зачетеният стаж по специалността и фактът, че лицето има решение на ТЕЛК за над 50% трайно намалена работоспособност.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 40 думи;

скрито платено съдържание: 38 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 152 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 128 думи;