Изчисляване на брутна сума при уговорен нетен хонорар на изпълнител по граждански договор, когато той е пенсионер с ТЕЛК

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 19 януари 2021 1397 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти, които искат да изчислят размера на брутната сума по сметка, която се вписва на ред 1 в сметката за изплатени суми по граждански договор – когато е договорен нетен хонорар с лице, което е пенсионер и има валидно решение на ТЕЛК. На практика изчислената брутна сума е сумата, която трябва да се впише като брутно възнаграждение в гражданския договор на изпълнителя.

В този случай калкулаторът ще изчисли брутния размер на хонорара, от който да се приспаднат нормативно признатите разходи (НПР) и данъкът върху доходите, за да се стигне до нетния хонорар, който изпълнителят по договора се е уговорил да получи.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 66 думи;

скрито платено съдържание: 33 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 387 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 168 думи;