Изчисляване на брутно възнаграждение с информация за основно възнаграждение и стаж по специалността

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 20 януари 2021 970 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за управляващите, работещи по ДУК, които имат договорено основно възнаграждение и зачетен трудов стаж по специалността – за да си изчислят брутното възнаграждение, върху което ще бъдат осигурени, ако са заработили пълен месец.

Целта на примера е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на брутно възнаграждение, върху което ще бъдат изчислени осигуровките за сметка на управляващия, когато в неговия ДУК са вписани: договорено основно възнаграждение и зачетени години стаж по специалността.

Брутното трудово възнаграждение, върху което се изчисляват осигурителните вноски за лицата, се ползва за база от Националния осигурителен институт (НОИ) при изчисляване на обезщетения за болнични, безработица и други осигурителни плащания към осигурените лица.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 42 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 278 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 63 думи;